ARTIKEL

Konstprojekt med Athina Strataki

Häng med när konstprojektet Fotografera ett ordspråk – en berättelse utan ord – genomfördes. Fotograf Athina Strataki berättar hur hon upplevde mötet med eleverna under samskapandeprocessen.

”Eleverna var nyfikna, intresserade och väldigt kreativa.”

Athina Strataki har arbetat som fotograf och konstnär under drygt trettio år. I sitt bildskapande ställer hon ofta frågor om vad sanning är, utmanar föreställningar, konventioner och det igenkänningsbara och rör sig intuitivt i gränslandet mellan dröm och verklighet. I samarbete med Konstdepartementet besökte hon Linköping och ett gäng åttondeklassare för att genomföra konstprojektet ”Fotografera ett ordspråk”. Här berättar hon mer om det.

Fotograf Athina Strataki.

Hur är konstprojektet upplagt?

Vi filosoferar över ordspråkens budskap, bortom bokstavliga tolkningar och bildlösningar, vilket inspirerar till en variation av påhittiga gestaltningsidéer. Associationerna brukar bli olika och sanningarna många. Eleverna uppmuntras till kreativt bildberättande genom att tänka bortom normer och konventioner och utvecklar på så sätt sin förståelse för språkets olika dimensioner och bildliga uttryck. I mindre grupper arbetar de sedan med att gestalta ett ordspråk genom fotografi, berättar Athina Strataki.

Målet med projektet är bland annat att uppmuntra elevernas kreativitet och skaparlust genom association, improvisation och interaktion. De får också utveckla sitt bildberättande och tänka nyfiket, kreativt och normkritiskt kring hur fenomen och personer kan gestaltas.

Hur upplevde du elevernas engagemang?

De var nyfikna, intresserade och väldigt kreativa. Vi hade roligt, bra kommunikation med högt i tak och mycket energi.

Hur utvecklar samskapande konstprojekt med barn och unga ditt eget konstnärskap?

Genom att formulera kärnan i projektet och tillsammans med eleverna reflektera över de i processen berörda ämnena i samverkan, och få möjligheten att ta del av och spegla elevernas egna tankar, erfarenheter och associationer – uppstår nya insikter som inspirerar mitt eget konstnärskap. Det i sin tur föder idéer och förgreningar som kan införlivas i kommande konstprojekt i skolan.

Var det något som överraskade dig?

Det stora engagemanget från lärarna som tillsammans med eleverna arbetat och arbetar vidare med projektet. Dedikation de lux och ett bejakande av de estetiska lärprocesserna som med all sannolikhet haft och har stor inverkan på elevernas förhållningssätt till konstprojekt i skolan. Härligt!

Fotografera ett ordspråk: en berättelse utan ord