ARTIKEL

Använd Skapande skola-bidrag för att ge eleverna meningsfulla möten med konst

Skapande skola-bidraget ger stöd för att finansiera samskapande konstprojekt i skolan. På Konstdepartementet har vi stor erfarenhet av att hjälpa till med ansökningsunderlag och svarar gärna på frågor kopplade till ansökan och våra konstprojekt.

Bild från projektet ”Precious Trash Workshop”. Läs mer här.

Konstworkshops med professionella konstnärer

Låt eleverna delta i  konstworkshops med lokala professionella konstnärer. Här får eleverna lära känna olika konstnärliga tekniker och stilar. De får också möjlighet att arbeta direkt med konstnärer för att utveckla sina färdigheter och få en inblick i hur en professionell konstnär arbetar.


Skapa konstinstallationer

Skapa konstinstallationer på skolans område tillsammans med en professionell konstnär. Eleverna kan delta i planering, design och genomförande av dessa projekt, vilket ger dem en praktisk erfarenhet av att skapa konst och installationer.


Måla och smycka skolans väggar 

Tillsammans med en professionell konstnär kan eleverna utsmycka skolbyggnadens väggar. Det blir ett gemensamt projekt där elever och lärare, tillsammans med en professionell konstnär, tillsammans bidrar till att skapa bestående konst på skolan.

Så fortsätter konstprojekten att leva även efter konstnärens besök

Anordna konstutställningar och vernissager:
Organisera konstutställningar och vernissager där elevernas konstverk visas upp. Det ger eleverna en möjlighet att presentera sina verk för en publik, och för fler att ta del av konstprojektet. Det blir också en bra gruppaktivitet.

Skapa ett skolkonstgalleri:
Använd en del av Skapande skola-bidraget till att skapa ett skolkonstgalleri där eleverna kan ställa ut sina verk. Det främjar kreativiteten och ger eleverna möjlighet att dela sina konstnärliga uttryck med resten av skolan.

Här hittar du alla våra projekt.