ARTIKEL

Höjda arvoden för konstnärer från årskiftet

KLYS rekommenderar en höjning av arvodet för konstnärer. Konstdepartementet följer KLYS rekommendationer.

Våra priser är baserade på arvodesrekommendationer från KRO (Konstnärernas Riksorganisation) och KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Utöver detta tillkommer materialkostnader och resekostnader.

Inför 2024 presenterar KLYS nu justerade minimirekommendationer för arvoden till yrkesverksamma kulturskapare beträffande vissa typer av uppdrag, bland andra uppdrag i skola, som skolbesök och workshops för max 35 elever. Dessa rekommendationer har inte räknats upp sedan 2019.

I rekommendationerna finns också tips om vad man behöver tänka på vid alla typer av uppdrag till yrkesverksamma kulturskapare. Det är KLYS förhoppning att dessa miniminivåer och råd blir vägledande för arbets- och uppdragsgivare som utgångspunkt när de ska anlita och förhandla med kulturskapare för olika typer av uppdrag.

Att yrkesverksamma kulturskapare ska ha skäligt betalt och inte halka efter löneutvecklingen på den övriga arbetsmarknaden är en central fråga för KLYS. Det handlar normalt om yrkespersoner med långa utbildningar och flera års hårt arbete bakom sig, som liksom personer inom andra yrkesområden behöver kunna försörja sig inom sitt yrke. Rimliga arvoden och ersättningar till kulturskapare är en förutsättning för såväl konstnärlig kvalitet och frihet, som mångfald och hållbarhet inom kulturen.

Konstdepartementet följer KLYS rekommendationer och de nya höjda priserna kommer att läggas upp på vår webb vid årskiftet. Konstdepartementet tar inga extra avgifter för sitt arbete utan hela arvodet går till konstnären.

Se priserna på KLYS webbplats!