Handens kunskap

se alla teman →

Genom digitalisering och en annan typ av konsumtion förändras långsamt det som handen tidigare i historien lärde sig genom timmar av taktilt arbete med händerna. Vissa slags kunskap kan vi inte läsa oss till, utan erhålls genom taktila upplevelser och övning. Genom att prova på olika konstnärliga tekniker, allt från traditionellt hantverk till nutida teknikanvändande, tillskansar vi oss både praktisk och intuitiv kännedom om hur vi kan skapa med våra händer.