ARTIKEL

Bildförståelse lika viktigt som läsförståelse i skolan

Bildförståelse är en ofta förbisedd men viktig färdighet som barn och unga behöver ha möjligheten att utveckla i skolan. Men varför är det så viktigt och hur kan det gynna eleverna?

Bild från projektet ”Normkritiskt fotografi och bildanalys”. Läs mer här.

Att förstå bilder är lika viktigt som att förstå ord när det kommer till att uttrycka idéer, känslor och budskap. Bilder är ett universellt språk som kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer. Det är en form av kommunikation som är användbar inom konst och design, men även en färdighet som är central inom dagens digitala mediekultur. Att arbeta med bilder och konst hjälper eleverna att hitta innovativa lösningar. Något som är användbart för problemlösning inom alla branscher och yrken.

Ge utlopp för kreativiteten genom bilder

Att arbeta med bilder och konst hjälper till att ge utlopp för elevernas kreativitet. Det ger dem möjlighet att utforska sina egna tankar och känslor, samtidigt som de utvecklar konstnärliga färdigheter.

– Idag möter barn och unga tusentals bilder – det krävs kunskap och erfarenhet för att kunna tolka, förstå och själv utveckla sitt visuella språk. Barn av idag behöver både läs- och bildförståelse. Den konstnärliga processen är så viktig för att den är en frizon där allt kan hända, där fantasin får vingar, koncentrationen skärps och där mötet med den andre kan förändra ditt liv, säger Linde Sjöstedt, projektchef på Konstdepartementet.

De estetiska ämnena är centrala för att främja kreativitet och möjligheten för eleverna att uttrycka sig. Eleverna ges möjlighet att utforska sina egna tankar och känslor och utveckla sin konstnärliga talang. 

Öva kritiskt tänkande med hjälp av bilder

Att arbeta med bildförståelse kräver också kritiskt tänkande. Eleverna behöver öva på att identifiera förutfattade meningar, manipulation och också förstå hur bilder kan användas för att påverka och övertyga. I en tid när desinformation och visuell manipulation blir allt vanligare, och AI möjliggör avancerade högkvalitativa bilder är det en ovärderlig färdighet.

Hög tid att bildförståelse får ta plats inom skolsystemet

– Bildförståelse har så många fördelar. Det hjälper ju inte bara barn och unga att förstå den visuella världen omkring dem, utan främjar kritiskt tänkande, kreativitet och personlig utveckling, säger Linde Sjöstedt vidare.

Kopplingen till den moderna arbetsmarknaden visar att bildförståelse är en färdighet som kommer att vara värdefull i framtiden. Det är därför hög tid att vi ger bildförståelse den uppmärksamhet och betydelse den förtjänar inom skolsystemet.